Delta del Llobregat, espais naturals del riu – 03/01/2023

Algunes fotos fetes durant la sortida

Estany de Cal Tet

Ànecs blancs, xarxets i ànecs collverds

Espècies detectades

Llista d’ocells observats:

Oca (Anser anser), 2

Ànec blanc (Tadorna tadorna), més de 20, adults i joves, a Cal Tet i als camps inundats

Ànec griset (Mareca strepera), freqüent

Ànec collverd (Anas platyrhynchos), freqüent

Ànec cullerot (Spatula clypeata), una desena aproximadament, a Cal Tet

Xarxet (Anas crecca), abundant

Morell cap-roig (Aythya ferina), 1 mascle al riu, prop del pont

Cabusset (Tachybaptus ruficollis), 4+ a Cal Tet

Flamenc (Phoenicopterus roseus), 6, al riu

Colom roquer (Columba livia), freqüent

Tudó (Columba palumbus), freqüent

Polla d’aigua (Gallinula chloropus), 2

Fotja (Fulica atra), poques

Esplugabous (Bubulcus ibis), un grupet en vol i un individu solitari, prop de la tanca de l’aeroport

Martinet blanc (Egretta garzetta), 3

Agró blanc (Ardea alba), 1 als camps inundats

Bernat pescaire (Ardea cinerea), uns quants exemplars, adults i joves

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo), abundant

Camallarga (Himantopus himantopus), 1 femella a Cal Tet

Fredeluga (Vanellus vanellus), 1 estol, sobrevolen Cal Tet i s’aturen als camps inundats

Gamba verda (Tringa nebularia), 2 a la platja de Ca L’Arana

Xivitona (Actitis hypoleucos), 1 al riu

Gavià (Larus michahellis), abundant

Gavina riallera (Larus ridibundus), abundant

Xatrac becllarg (Thalasseus sandvicensis), alguns, a la desembocadura del riu

Aligot (Buteo buteo), 1+ (vist diverses vegades)

Esparver (Accipiter nisus), 1+ (vist dues vegades)

Puput (Upupa epops), 1 dins el recinte de l’aeroport

Blauet (Alcedo atthis), 2 als estanys

Picot verd (Picus sharpei), 2 vistos en vol entre Cal Nani i Cal Ribas

Xoriguer (Falco tinnunculus), 2+ mascle i femella, vistos diverses vegades.

Garsa (Pica pica), freqüent

Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), alguna

Mallerenga carbonera (Parus major), vistos i sentits alguns exemplars

Teixidor (Remiz pendulinus), 1 individu menjant llavors de boga, i vist també un niu vell

Cogullada (Galerida cristata), abundant sobretot als camps de Cal Ribas i rodalia

Alosa (Alauda arvensis), alguns estols als camps de Cal Ribas i Cal Nani

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), 1 sentit als calaixos de depuració

Mosquiter (Phylloscopus collybita), abundant arreu

Rossinyol bord (Cettia cetti), un vist i alguns sentits

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), 1 grupet als arbres tocant al riu

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), freqüent

Estornell (Sturnus vulgaris), abundant

Merla (Turdus merula), unes quantes als arbres i matolls que delimiten el camí

Pit-roig (Erithacus rubecula), abundant

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), freqüent

Bitxac (Saxicola torquatus = S. rubicola), alguns

Bec de corall (Estrilda sp.), 1 grupet en vol al Camí de València

Pardal (Passer domesticus), freqüent

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta), 2 als camps inundats

Titella (Anthus pratensis), freqüent

Cuereta blanca (Motacilla alba), freqüent

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea), 1 als camps inundats

Pinsà (Fringilla coelebs), 1 femella aturada en un pollancre

Gafarró (Serinus serinus), freqüent

Verdum (Chloris chloris), algun

Cadernera (Carduelis carduelis), freqüent

Altres animals:

Rata comuna (Rattus norvegicus), 2 al canal de la dreta del Llobregat

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

error: Contigut protegit propietat de Francesc Jutglar