Historial de sortides fetes

Pots revisar el llistat de les sortides ja realitzades, per ordre cronològic de més recent a més antiga.

Les fotografies d’ocells són fetes pel guia, si no s’indica altrament, en l’època corresponent i en les condicions d’observació que tindríem en una sortida: sense aguaits fotogràfics (caça fotogràfica) i amb un teleobjectiu equivalent a 600 mm com a màxim.

Lloc: Espais naturals del riu, Delta del Lobregat.

Data: 26/02/2022

Altres dades rellevants: Dia núvol, una mica fred i ventós.

Llista d’ocells observats:

Oca (Anser anser)

Ànec griset (Mareca strepera)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Ànec cullerot (Spatula clypeata)

Xarxet (Anas crecca)

Xibec (Netta rufina)

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Colom roquer (Columba livia)

Tudó (Columba palumbus)

Polla d’aigua (Gallinula chloropus)

Polla blava (Porphyrio porphyrio)

Fotja (Fulica atra)

Esplugabous (Bubulcus ibis)

Martinet blanc (Egretta garzetta)

Agró blanc (Ardea alba)

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)

Becadell (Gallinago gallinago)

Gamba roja (Tringa totanus)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba verda (Tringa nebularia)

Xivitona (Actitis hypoleucos)

Gavià fosc (Larus fuscus)

Gavià (Larus michahellis)

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina riallera (Larus ridibundus)

Arpella (Circus aeruginosus)

Aligot (Buteo buteo)

Xoriguer (Falco tinnunculus)

Falcó pelegrí (Falco peregrinus)

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)

Cotorreta pitgrisa (Myiopsitta monachus)

Cornella (Corvus corone)

Garsa (Pica pica)

Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)

Mallerenga carbonera (Parus major)

Cogullada (Galerida cristata)

Cotoliu (Lullula arborea)

Trist (Cisticola juncidis)

Mosquiter (Phylloscopus collybita)

Rossinyol bord (Cettia cetti)

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Estornell (Sturnus vulgaris)

Merla (Turdus merula)

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Bitxac (Saxicola rubicola)

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)

Titella (Anthus pratensis)

Cuereta blanca (Motacilla alba)

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)

Gafarró (Serinus serinus)

Cadernera (Carduelis carduelis)

Lloc: Maresma de les Filipines, Delta del Llobregat.

Data: 04/01/2022

Altres dades rellevants: Dia assolellat amb núvols alts prims. Temperatures previstes entre 12 i 20 graus. Vent de garbí de 10-15 km/h.

Llista d’ocells observats:

ànec collverd. Anas platyrhynchos

ànec cullerot. Spatula clypeata

xarxet. Anas crecca

xibec. Netta rufina

morell cap-roig. Aythya ferina

cabussó emplomallat. Podiceps cristatus

cabusset. Tachybaptus ruficollis

corb marí gros. Phalacrocorax carbo

aligot. Buteo buteo

arpella. Circus aeruginosus

xoriguer. Falco tinnunculus

bernat pescaire. Ardea cinerea

rascló. Rallus aquaticus

polla d’aigua. Gallinula chloropus

fotja. Fulica atra

pigre gris. Pluvialis squatarola

becadell. Gallinago gallinago

gavià. Larus michahellis

colom roquer. Columba livia

tudó. Columba palumbus

blauet. Alcedo atthis

puput. Upupa epops

cogullada. Galerida cristata

grasset de muntanya. Anthus spinoletta

cuereta blanca. Motacilla alba

rossinyol bord. Cettia cetti

tallarol capnegre. Sylvia melanocephala

mosquiter comú. Phylloscopus collybita

pit-roig. Erithacus rubecula

bitxac. Saxicola torquata

mallerenga blava. Cyanistes caeruleus

mallerenga carbonera. Parus major

garsa. Pica pica

estornell. Sturnus sp.

pardal. Passer domesticus

gafarró. Serinus serinus

verdum. Chloris chloris

cadernera. Carduelis carduelis

repicatalons. Emberiza schoeniclus

Lloc: Cardedeu (sudoest)

Data: 28/11/2021

Altres dades rellevants: Bon temps atmosfèric. Temperatura prevista de 11 graus (màxima) a 1 grau (mínima). Vent de 15 km/h.

Llista d’ocells observats:

Cabusset, Tachybaptus ruficollis.

Corb marí gros, Phalacrocorax carbo.

Bernat pescaire, Ardea cinerea.

Aligot, Buteo buteo.

Polla d’aigua, Gallinula chloropus.

Gavià argentat, Larus michahellis.

Colom roquer, Columba livia.

Tudó, Columba palumbus.

Tórtora turca, Streptopelia decaocto.

Blauet, Alcedo atthis.

Picot verd, Picus sharpei.

Picot garser gros, Dendrocopos major.

Titella, Anthus pratensis.

Cuereta blanca, Motacilla alba.

Cuereta torrentera, Motacilla cinerea.

Cargolet, Troglodytes troglodytes.

Pit-roig, Erithacus rubecula.

Cotxa fumada, Phoenicurus ochruros.

Bitxac, Saxicola torquatus.

Merla, Turdus merula.

Griva, Turdus viscivorus.

Rossinyol bord, Cettia cetti.

Tallarol capnegre, Sylvia melanocephala.

Tallarol de casquet, Sylvia atricapilla.

Mosquiter comú, Phylloscopus collybita.

Mallerenga blava, Cyanistes caeruleus.

Mallerenga carbonera, Parus major.

Mallerenga emplomallada, Lophophanes cristatus.

Raspinell, Certhia brachydactyla.

Cornella, Corvus corone.

Garsa, Pica pica.

Gaig, Garrulus glandarius.

Estornell vulgar, Sturnus vulgaris.

Bec de corall senegalès, Estrilda astrild.

Pardal comú, Passer domesticus.

Pardal xarrec, Passer montanus.

Durbec, Coccothraustes coccothraustes.

Pinsà, Fringilla coelebs.

Gafarró, Serinus serinus.

Cadernera, Carduelis carduelis.

Gratapalles, Emberiza cirlus.

error: Contigut protegit propietat de Francesc Jutglar