Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)
FRANCESC JUTGLAR i JUTGLAR, responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels uruaris el present document, amb el que pretén complir les obligacions incloses a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE No. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte quines són les condicions d’ús.


 Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.
 
El RESPONSABLE es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparéixer en el lloc web sense que hi hagi obligació de preavisar, i s’entén com a suficient la seva publicació en el lloc web de NATURA CATALANA.
 
1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: www.naturacat.cat

Nom comercial: NATURA CATALANA

Denominació social: FRANCESC JUTGLAR i JUTGLAR, NIF: 46120880S
Domicili social: Carrer Mestre Falla, 17 baixos 3a, 08440 Cardedeu

Correu electrònic: naturacat@naturacat.cat
 
2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, inclosos a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
 
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir al lloc web principal de www.naturacat.cat. El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i la seva menció o aparició en el lloc web no implica cap existència de drets o responsabilitat sobre els mateixos, ni suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.
 
Qualsevol tipus d’observació respecte possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot fer mitjançant el correu electrònic naturacat@naturacat.cat.
 
3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè o, si el té, hagi actuat amb diligència per a retirar tal informació o per a impossibilitar-ne l’accés.
 
Ús de galetes
Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas aquestes galetes proporcionen per si soles dades de caràcter personal i no s’empraran per a la seva recollida.

Mitjançant l’ús de galetes també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador emprat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, fet que permet, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells, sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden emprar per a mesurar audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etcètera, essent en aquests casos galetes tècnicament prescindibles, però beneficioses per a l’usuari. Aquest web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

Aquest lloc web empra galetes pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i per a mostrar publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels seus hàbits de nafegació (per exemple, pàgines visitades). A tot usuari que visita el web se l’informa de l’ús d’aquestes galetes mitjançant una cibertira flotant. En el cas que s’accepti el seu ús, la cibertira desapareixerà, encara que en tot moment l’usuari podrà revocar el consentiment i obtenir més informació si consulta la nostra Política de galetes.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser alertat de la recepció de galetes i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per a ampliar aquesta informació.


Política de vincles
És possible que aquest lloc web redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte dels dits continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i retirarà immediatament el redireccionament a dit lloc web, i posarà contingut en qüestió en coneixement de les autoritats competents.
 
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu pero no limitatiu, en fòrums, tertúlies, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers de publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Amb tot, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que puguin efectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho nitifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.
 
Aquest lloc web ha estat revisat i provat per tal que funcioni correctament. En prinicpi, pot garantir-se el funcinament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Malgrat tot, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin errors de programació o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible d’accedir a la pàgina web.
 
Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini emprats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.
 
4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de tota controvèrsia o qüestió relacionada amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el el ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI o el lloc del compliment de l’obligació.

error: Contigut protegit propietat de Francesc Jutglar