Política de privadesa

Informació a l’usuari

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

FRANCESC JUTGLAR JUTGLAR és el responsable de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari d’on haguem obtingut les teves dades personals, les tractarem de manera confidencial per a assolir les finalitats següents:

En el formulari de Contacte

Resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari mitjançant qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en la pàgina web del responsable. (Per interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR).

Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran fetes pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els qui aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals. (Per consentiment de l’interessat, 6.1a GDPR).

Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat. (Per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR).

Quant de temps guardarem les teves dades personals?

Seran conservades només durant el temps necessari per a mantenir la finalitat de tractament o mentre les prescripcions legals existents dictaminin la seva custòdia, i quan ja no siguin necessàries seran suprimides amb mesures de seguretat adequades per a garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les vostres dades personals?

No es preveu cap comunicació de dades personals a tercers llevat que fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats de tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encàrrec de tractament exigits per la vigent normativa de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen l’USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els teus drets:

FRANCESC JUTGLAR JUTGLAR. Carrer Mestre Falla, 17 baixos 3a, 08440 Cardedeu. Correu electrònic: naturacat@naturacat.cat.

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els USUARIS, mitjançant el marcat de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, mentre que la inclusió de dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicat qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades mitjançant el lloc web són obligaroris, donat que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

Conforme amb el que disposen les normatives vigents de protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb les finalitats per a les quals són tractats. El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada per a que puguin exercir-los.

Per a obtenir més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE mitjançant escrit a FRANCESC JUTGLAR JUTGLAR, Carrer Mestre Falla, 17 baixos 3a, 08440 Cardedeu. Correu electrònic: naturacat@naturacat.cat.

error: Contigut protegit propietat de Francesc Jutglar