Delta del Llobregat – 14/04/2024

Detalls de la sortida

Dia assolellat i calorós. Vent de poca intensitat però suficient per deixar mar arrissada. Bona visibilitat. Iniciem la sortida a les 8.30 i acabem al voltant de les 18 h.

Iniciem la visita per les zones naturals del riu. Després de dinar, una part del grup es queda també a la tarda i ho aprofitem per anar al sector del Remolar i maresma de les Filipines, amb una breu visita a la platja. Aquesta volta pels dos principals espais naturals visitables del Delta del Llobregat acaba oferint una gran varietat d’ambients en època de cants dels ocells nidificants i encara de migració. Tot plegat ens permet fer observacions d’una gran diversitat d’espècies.

Destaquen les 10 espècies de limícoles observades, i també les 5 de rapinyaires, així com algunes espècies no gaire habituals com ara el xatrac gros i el becplaner.

Espècies observades

OCELLS

Oca (Anser anser). Abundant. Alguns adults van acompanyats de cries.

Ànec blanc (Tadorna tadorna). Freqüent.

Ànec griset (Mareca strepera). Abundant.

Ànec collverd (Anas platyrhynchos). Abundant.

Ànec cullerot (Spatula clypeata). Una parella a la maresma.

Xarrasclet (Spatula querquedula). Una parella a la maresma.

Xibec (Netta rufina). Freqüent.

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus). Algunes parelles.

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). Alguns.

Flamenc (Phoenicopterus roseus). Un bon grup al riu.

Colom roquer (Columba livia). Abundant al poble.

Tudó (Columba palumbus). Freqüent.

Tórtora turca (Streptopelia decaocto). Alguna al poble.

Ballester (Tachymarptis melba). Dos exemplars en el poble, a última hora.

Falciot (Apus apus). Alguns.

Rascló (Rallus aquaticus). Sentit dues o tres vegades a la maresma.

Polla d’aigua (Gallinula chloropus). Una en el canal de la dreta del Llobregat.

Polla blava (Porphyrio porphyrio). Una parell d’adults i dos polls a mig creixement.

Fotja (Fulica atra). Freqüent.

Baldriga (Puffinus sp.). Algun exemplar a la platja del Remolar, massa lluny per saber si eren balears o mediterrànies.

Becplaner (Platalea leucorodia). Un bon grup a la maresma.

Capó reial (Plegadis falcinellus). Freqüent.

Martinet ros (Ardeola ralloides). Dos exemplars a la maresma.

Esplugabous (Bubulcus ibis). Freqüent a la zona de conreus propera al riu.

Martinet blanc (Egretta garzetta). Freqüent.

Agró blanc (Ardea alba). 3+ exemplars.

Agró roig (Ardea purpurea). 1 exemplar a l’aguait del Sabogal.

Bernat pescaire (Ardea cinerea). Freqüent.

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). Un parell de subadults.

Camallarga (Himantopus himantopus). Abundant.

Bec d’alena (Recurvirostra avosetta). 1 a la maresma.

Corriol petit (Charadrius dubius). Alguns a la Marina de Cal Nani i alguns a la platja del Remolar.

Corriol gros (Charadrius hiaticula). Algun a la Marina de Cal Nani.

Territ variant (Calidris alpina). 1 a la Marina de Cal Nani.

Gamba roja (Tringa totanus). Alguns a la Marina de Cal Nani.

Gamba roja pintada (Tringa erythropus). Un grupet a la Marina de Cal Nani.

Gamba verda (Tringa nebularia). Alguns a les basses de la platja a la zona de la desembocadura.

Valona (Tringa glareola). Freqüent a la Marina de Cal Nani i a la Maresma de les Filipines.

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 a la Maresma de les Filipines.

Gavià (Larus michahellis). Abundant.

Gavina corsa (Larus audouinii). Freqüent.

Gavina riallera (Larus ridibundus). 1 de segon any, al riu.

Xatrac gros (Hydroprogne caspia). 1 grupet al riu.

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida). 1 a la maresma.

Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 1 exemplar als conreus.

Àguila cuabarrada (Aquila fasciata). 2 joves a la Maresma de les Filipines.

Aligot (Buteo buteo). 1 adult i 1 jove, als espais del riu.

Puput (Upupa epops). 1 a Cal Nani.

Picot verd (Picus sharpei). 1 mascle en un tronc de palmera morta a l’aguait de Cal Tet.

Xoriguer (Falco tinnunculus). 1 mascle als espais del riu.

Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 adult volant damunt l’aeroport.

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri). Freqüent al poble.

Cotorreta pitgrisa (Myiopsitta monachus). Algunes al poble.

Garsa (Pica pica). Freqüent.

Mallerenga petita (Periparus ater). 1 sentida a l’aguait de la Bassa dels Pollancres.

Mallerenga carbonera (Parus major). Alguns.

Trist (Cisticola juncidis). Abundant.

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus). Algun cantant als espais del riu.

Balquer (Acrocephalus arundinaceus). Algun cantant als espais del riu i a la zona de Filipines.

Oreneta (Hirundo rustica). Freqüent.

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum). Freqüent.

Mosquiter (Phylloscopus collybita). 1 sentit cantar.

Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus). 1 sentit cantar.

Rossinyol bord (Cettia cetti). Abundant, i un ben vist als aguaits de Filipines.

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus). Algunes pel camí de la Vidala.

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala). Algunes vistes i sentides.

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla). 1 femella als espais del riu.

Raspinell (Certhia brachydactyla). Alguns sentits a la Pineda del Remolar.

Estornell (Sturnus vulgaris). Abundant.

Merla (Turdus merula). 1 als horts.

Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca). 1 femella i 1 mascle prop de la Bassa dels Pollancres.

Bec de corall senegalès (Estrilda astrild). Un petit grup prop del mirador de la Maresma de Cal Nani.

Pardal (Passer domesticus). Abundant.

Cuereta groga (Motacilla flava). Algunes.

Cuereta blanca (Motacilla alba). Algunes.

Gafarró (Serinus serinus). Abundant.

Verdum (Chloris chloris). No abundant però va sortint una mica pertot.

Cadernera (Carduelis carduelis). Freqüent arreu.

MAMÍFERS

Conill (Oryctolagus cuniculus). Marques, a la pineda del Remolar.

AMFIBIS

Granota verda ibèrica (Pelohylax perezi). Sentides a les basses prop de la Bassa dels Pollancres.

RÈPTILS

Tortuga d’aigua americana (Trachemys scripta). Abundant arreu.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

error: Contigut protegit propietat de Francesc Jutglar