Plans de Sió i rodalia de Claravalls – 17/02/2024

Visita a Conill. ©Ton

Detalls de la sortida

Aquesta sortida tenia com a objectiu principal l’observació de rapinyaires. Vàrem començar les prospeccions al punt de trobada mateix, Montcortès de Segarra, on ja vam poder comparar l’estornell comú amb el negre, a banda de veure tórtores turques, cuereta blanca, sentir el cant del cruixidell…

A continuació vàrem explorar els aiguamolls de la Serra de Queralt, on hi havia un bon grup de fredelugues, i ja van començar a fer acte de presència els rapinyaires. El més abundant, amb diferència, era el milà reial, però també aparegueren alguns aligots i arpelles. Un esparver s’estava remuntant en companyia de milans reials, que l’importunaven de tant en tant. Hi havia també aloses, cogullades i alguns fringíl·lids: passerell, verdum.

El següent punt va ser Conill, on destacava la presència de gralles, i on vàrem trobar un gripau corredor mort (atropellament) prop de la bassa. També va ser el punt on sentírem la veu més típica del picot verd. Mentre hi anàvem es va veure una femella d’esmerla. Pels volts de Conill hi havia un grup de gralles en un camp, que va resultar ser un grup mixt de gralla i de gralla de bec vermell. Amb el telescopi era fàcil veure bé el vermell del bec i potes de la gralla de bec vermell, i la nuca grisa de la gralla.

Arribats a Claravalls, vàrem dinar al Bar Aleix, i una part del grup ho va fer a Anglesola. En acabat, vam arribar al Tossal d’Espígol, des d’on continuàvem veient milans i arpelles, principalment, inclòs un mascle d’arpella pàl·lida, i ocells terrenejants: cogullada, cotoliu. Una troballa inesperada va ser una xivita, observada des del tossal, en un camp de conreu parcialment embassat, prop de Cal Pla.

El darrer punt d’observació fou el Tossal Redó, on ja vàrem arribar cap al tard, i no va ser gaire gaire productiu. Vam aprofitar per a fer la llista d’observacions del dia.

Buscant àligues a darrera hora, al Tossal Redó. ©Marta
Amb la posta del sol vàrem acabar la sortida. ©Marta

Espècies observades

OCELLS

Perdiu (Alectoris rufa). 2 exemplars en un camp prop de Conill.

Colom roquer (Columba livia). Freqüent.

Tudó (Columba palumbus). Alguns.

Tórtora turca (Streptopelia decaocto). Abundant als pobles.

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 1 en vol.

Fredeluga (Vanellus vanellus). Un grup als aiguamolls de la Serra de Queralt.

Xivita (Tringa ochropus). 1 en un camp de conreu embassat, prop del Tossal d’Espígol.

Gavià (Larus michahellis). 2 exemplars en vol.

Voltor (Gyps fulvus). 1 en vol.

Aligot (Buteo buteo). Freqüent.

Arpella (Circus aeruginosus). 3 exemplars.

Arpella pàl·lida (Circus cyaneus). 1 mascle, prop del Tossal d’Espígol.

Milà reial (Milvus milvus). Abundant arreu.

Esparver (Accipiter nisus). 1 en vol, remuntant-se.

Puput (Upupa epops). 1 exemplar vist.

Picot verd (Picus sharpei). 2 individus sentits.

Esmirla (Falco columbarius). 1 femella en vol prop de Conill.

Cornella (Corvus corone). Algunes.

Gralla (Corvus monedula). Freqüent.

Gralla becvermella (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Un grup.

Garsa (Pica pica). Abundant.

Cogullada (Galerida cristata). Abundant.

Cogullada fosca (Galerida theklae). 1 vista al Tossal d’Espígol.

Cotoliu (Lullula arborea). Algun al Tossal d’Espígol.

Alosa (Alauda arvensis). Algunes.

Trist (Cisticola juncidis). Alguns.

Mosquiter (Phylloscopus collybita). Alguns.

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala). Alguns.

Estornell (Sturnus vulgaris). Abundant.

Estornell negre (Sturnus unicolor). Alguns.

Pit-roig (Erithacus rubecula). 2 exemplars.

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros). Algunes.

Bitxac (Saxicola torquatus = S. rubicola). 4 o 5 individus.

Pardal (Passer domesticus). Freqüent.

Cuereta blanca (Motacilla alba). Algunes.

Verdum (Chloris chloris). Es van veient alguns individus.

Passerell (Linaria cannabina). Va apareixent però no en gran nombre.

Cruixidell (Emberiza calandra). Alguns.

Repicatalons (Emberiza schoeniclus). 2 o 3 en els aiguamolls de la Serra de Queralt.

MAMÍFERS

Conill (Oryctolagus cuniculus). Molt abundant.

AMFIBIS

Gripau corredor (Epidalea calamita). 1 atropellat, a Conill.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

error: Contigut protegit propietat de Francesc Jutglar